Nếu quý vị bị thương,
chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị.

 
 
Desktop Copy 4@3x.png

Giúp quý vị dấn bước

Gia đình Zaparas đã giúp các gia đình bị thương tật tại Victoria được hưởng công lý trong hơn 30 năm qua. Chúng tôi dành thời gian tìm hiểu trường hợp của quý vị để bảo đảm quý vị đạt được kết quả tốt nhất vì đó là mục tiêu của luật đoàn giỏi và thành công do gia đình điều hành. Và chúng tôi luôn có nhân viên biết nói ngôn ngữ của quý vị, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào vì không cần phải qua thông dịch viên.

Quý vị không tốn tiền

với chủ trương 'không thắng, không tính lệ phí', quý vị yên tâm rằng mình sẽ không bị bất kỳ rủi ro tài chính nào hết.

Liên lạc với chúng tôi

Mục tiêu số 1 của chúng tôi là quý vị phục hồi cuộc sống của mình. Muốn nói chuyện với luật sư luôn luôn đặt quyền lợi của quý vị lên hàng đầu, quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số 1800 927 272 hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi với chi tiết của quý vị và nhân viên nói tiếng Việt của chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.